Balans 2011/2012

Doelstelling volgens de statuten van Stichting Pinguin Radio

Het promoten van alternatieve muziek, muziek die in het huidige Nederlandse radiolandschap niet of nauwelijks te horen is, via een (internet)radio station en het
organiseren van evenementen ten behoeve van stimulering van het luisteren naar deze muzieksoort en het werven van fondsen en voorts al hetgeen met een en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zins des woords.

Stichting Pinguin radio werft haar fondsen via sponsoring en donaties van luisteraars. Alle ontvangen fondsen worden gebruikt ten behoeve van de exploitatie van Pinguin radio.

Hieronder de balans van het boekjaar oktober 2011 – december 2012 (verleng boekjaar):

Balans 2012

En de winst en verliesrekening:

WenV 2012