Leveringsvoorwaarden shop

Prijzen

Alle in deze lijst genoemde prijzen zijn inclusief BTW per artikel in Euro’s. Alle prijzen zijn vrijblijvend.

Aflevering

Na betaling van de bestelling worden de artikelen zo spoedig mogelijk geleverd. Artikelen kunnen in Nederland binnen zeven werkdagen worden bezorgd.

Overmacht

Indien wij als gevolg van overmacht niet in staat zijn een bestelling te leveren, kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Indien reeds voor de opdracht is betaald, dan worden deze gelden uiteraard terugbetaald aan de koper.

Beschrijving van de goederen

Wij betrachten grote zorg bij het aankopen, opslaan en verzenden, als ook bij het beschrijven van de artikelen. Dit gebeurt echter in goed vertrouwen en, mocht een artikel volgens koper niet voldoen aan de door hem te verwachten kwaliteit, dan aanvaarden wij in principe geen verantwoordelijkheid.

De koper moet de goederen bij aankomst controleren en ons binnen 48 uur berichten van schade, manco enzovoort. Hierna gaan wij ervan uit dat de schade later is opgetreden en niet meer onder onze verantwoordelijkheid valt.

Kopen op afstand

Wij voldoen aan de eisen gesteld bij kopen op afstand, zie hier.